Privacy Policy

Actualizare august 2019

1. Generalități

www.cozonaci-alintati.ro este un magazin virtual prin care puteți să comandați o gamă variată de produse.
Apreciem și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați vizitând și accesând produsele prezentate de magazinul nostru.
Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării datelor dvs. cu caracter personal. Prin aceasta Politică de confidențialitate, noi ca operator al site-ului www.cozonaci-alintati.ro, dorim să vă informăm ce date cu caracter personal colectăm precum și modul în care utilizăm datele respective, atunci când utilizați site-ul nostru web, asigurându-va ferm că acționăm legal, echitabil și transparent pentru prelucrarea lor în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile declarate.
Operator, în temeiul Art. 4(7) din Regulamentul general nr. 679/2016 privind protecția datelor (RGPD), pentru operarea magazinului virtual cozonaci-alintati.ro este:
S.C. ALINT JUNIOR SRL , persoană juridică română cu statut de societate comercială cu răspundere limitată, Numar Ordine Registrul Comertului J 51/325/2009 , Cod Unic de Inregistrare RO 25837059, cu sediul principal în Călărași, strada Gral Constantin Pantazi nr. 11, telefon: 0723142462 ,
email: admin@cozonaci-alintati.ro.
Pentru orice informatii referitoare la date cu caracter personal va rugam folositi adresa e-mail: admin@cozonaci-alintati.ro

2. Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

Conform Art. 4(1) RGPD, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Politica cozonaci-alintati.ro este de a colecta si prelucra minimum de date personale, reduse la strictul necesar pentru a oferi cea mai placută experiență atunci cand vizitați sau faceți cumpărături pe site-ul nostru.

2.1. Date colectate pentru plasarea comenzii și executarea contractului

În momentul în care vă hotărâți să achizitionați un produs, pentru înregistrarea și plasarea comenzii sunt solicitate următoarele date cu caracter personal:
• numele și prenumele,
• telefon,
• adresa de e-mail,
• adresa de facturare,
• adresa de livrare,
• localitate,
• județ.
De asemenea, colectăm date indirecte statistice referitoare la preferințele și obiceiurile de cumpărare :
• Interesul și preferințele legate de produselele prezentate;
• Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma magazinului web
• Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
Datele colectate de operator sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, acesta fiind unul dintre principiile de baza ale RGPD (Articolul 5(1)(c) – „reducerea la minimum a datelor”). Aceste date personale sunt colectate în scopuri comerciale, pentru a procesa comanda, a emite factura și a putea efectua expedierea bunurilor comandate.
Aceste date sunt absolut necesare pentru încheierea și executarea contractului în sine, drept urmare lipsa acestora duce la invalidarea contractului sau dupa caz, imposibilitatea executării acestuia.

2.2. Date comunicate cu terțe părți în scop comercial și/sau legal

Datele necesare în scopuri comerciale sunt stocate și prelucrate de noi și eventual transmise unor terțe părți ca parte a procesului de comandă de produse, în cazul în care acest lucru este absolut esențial pentru procesul de comandă. Astfel, datele personale împreună cu valorile cantităților de bunuri solicitate și prețurile calculate sunt înregistrate în baza de date financiar contabilă sub denumirea de date de facturare și sunt păstrate pe serverul firmei. Datele de facturare sunt transmise firmei de curierat cu care colaborăm în vederea expedierii și firmei de contabilitate pentru realizarea rapoartelor contabile. Documentele contabile aferente unui an financiar sunt arhivate pe o perioada de 10 ani conform Legii contabilității nr. 82/1991. Pentru comenzi ca parte a “achiziției prin partener”, datele dvs. de facturare sunt trimise către partenerii noștri de la care firma de curierat ridică articolele în funcție de comanda dvs., pentru a fi livrate. Vă asiguram că toate datele cu caracter personal transmise partenerilor sunt tratate în mod confidențial, aceștia respectând cerințele legale în momentul procesării și utilizării datelor în baza clauzelor de confidențialitate din contractele încheiate cu noi.

3. Scopurile și temeiul juridic ale prelucrării

3.1. Scopul activităților

Scopul activităților noastre de prelucrare a datelor, dacă nu este statuat sau nu se specifica altfel, este urmărirea propriilor scopuri de afaceri.
Accesarea paginii web cozonaci-alintati.ro este liberă și nu necesită autentificare din partea dvs. În momentul în care vă hotărâți să achizitionați un produs, pentru înregistrarea și plasarea comenzii sunt solicitate o serie de date cu caracter personal colectate în scopuri comerciale, utilizate pentru a procesa comanda, a emite factura, a primi confirmarea plății, a efectua expedierea bunurilor comandate prin curier și a gestiona documentele financiare.
De asemenea, colectăm date indirecte statistice referitoare la preferințele si obiceiurile de cumpărare:
• Interesul și preferintele legate de produselele prezentate;
• Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma magazinului web
• Informații despre produsele și serviciile achizitionate;
Politica cozonaci-alintati.ro este de a colecta și prelucra minimum de date personale, reduse la strictul necesar pentru a oferi cea mai placută experiență atunci când vizitați sau faceți cumpărături pe site-ul nostru.

3.2. Temeiurile juridice ale prelucrării

Utilizăm diferite baze juridice pentru prelucrarea datelor, dupa cum urmează:
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul cumpărării de bunuri (Articolul 6(1)(a) RGPD).
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Articolul 6(1)(b) RGPD)
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (Articolul 6(1)(c) RGPD).
Mai multe informații referitoare la detaliile privind implementarea temeiurilor juridice sunt incluse în Secțiunea 3.4 de mai jos.

3.3. Principiile prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator este bazată pe principiile de echitabilitate și transparență față de persoana vizată, iar datele sunt colectate cu scopuri explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

3.4. Exemple de date prelucrate și temeiuri juridice

Scopul colectării și prelucrării Mod de prelucrare Temeiul juridic al prelucrării Termene de păstrare
Procesarea comenzii lansate prin magazinul virtual sau telefon Formular electronic de înregistrare a datelor pentru emitere factură, completat de persoana vizată Executarea contractului Arhivare contabilă cu termen -10 ani
Plata on-line cumpărături Transfer către platforma de tranzacții securizate 3D Secure care presupune redirecționarea clientului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Executarea contractului Arhivare contabilă cu termen -10 ani
Livrarea bunurilor comandate prin curier Transmitere formular electronic în aplicatie securizată pusa la dispoziție de firma de curierat cu care colaborăm, completat de operatorul cozonaci-alintati.ro Executarea contractului Arhivare contabilă cu termen -10 ani

4. Drepturile și opțiunile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale

4.1.

Orice solicitare care privește prelucrarea datelor personale și drepturile dvs. ca persoană vizată se trimite
prin poștă la adresa :
S.C. ALINT JUNIOR SRL
Călărași, strada Gral Constantin Pantazi nr. 11, Județul Călărași
Mentiune speciala : Protectie date personale
prin e-mail la adresa: admin@cozonaci-alintati.ro

4.2. Transparența informațiilor (Art. 12 RGPD).

Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile în calitate de persoana vizată. Aceste informații despre datele personale, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse în prezenta Politică de confidențialitate.
Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dvs, ne vom asigura ca sunteți titularul datelor cu privire la care alegeți să vă exercitați aceste drepturi, iar pentru acest scop vă vom putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea dvs., sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea dvs. Corespondența pe care o vom purta cu dvs. o vom putea păstra pentru a asigura ca ținem evidența solicitărilor și răspunsurilor privind drepturile dvs.
Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul Art. 15-22 RGPD, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
În calitate de persoană vizată, conform Art. 15-22 din RGPD, beneficiați de drepturile descrise mai jos.

4.3. Dreptul de a fi informat (Art. 13-14 RGPD)

Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele personale, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în prezenta Politică de confidențialitate.

4.4. Dreptul de acces la date (Art. 15 RGPD)

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc iar în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective. Operatorul vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, în mod gratuit. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa rezonabilă, bazata pe costurile administrative. Ne rezervăm dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

4.5. Dreptul la rectificare (Art. 16 RGPD)

În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc, prin solicitare scrisă.

4.6. Dreptul de ștergere a datelor.(Art.17 RGPD) (dreptul de a fi uitat)

În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc, prin solicitare scrisă.

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs în oricare dintre situațiile următoare:

4.6.1. datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
4.6.2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia sunt prelucrat datele dvs. și nu există niciun alt temei juridic pentru o prelucrare viitoare;
4.6.3. vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct);
4.6.4. vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs;
4.6.5. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
4.6.6. datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs de ștergere a datelor dacă: (i) suntem împiedicați să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări.
4.6.7. Dreptul de a restricționa prelucrarea(Art. 18 RGPD). Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos. Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări.
4.6.7.1. exactitatea datelor este contestată de dvs. (persoana vizată), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
4.6.7.2. prelucrarea datelor este ilegala iar dvs. (persoana vizată) vă opuneți ștergerii datelor și ne solicitați restricționarea prelucrării acestor date;
4.6.7.3. nu mai avem nevoie de datele dvs, dar acestea sunt solicitate de dvs. (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apăărarea unor pretenții legale;
4.6.8.dvs. (persoana vizată) ridicați unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale dvs.).

4.7. Dreptul de portabilitate(Art. 20 RGPD)

Atunci când prelucrăm datele dvs în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, veți avea dreptul să ne solicitați transferul datelor dvs: (a) către dvs sau (ii) către un alt operator indicat de dvs. Cea de-a doua situație presupune că aveți opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor personale către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt website de magazin online). Mai exact, veți putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ați furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de cozonaci-alintati.ro, cum ar fi spre ex. date statistice). Puteți exercita acest drept prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: admin@cozonaci-alintati.ro. Vom transmite datele dvs. solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea lor (de ex. în format XML, JSON, CSV).

4.8. Dreptul la opoziție (Art. 21 RGPD)

Aveți dreptul de a ne solicita stergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare:
4.10.1. Dreptul de a vă opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct). Vă puteți opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Puteți face acest lucru ușor printr-un click pe linkul „dezabonare” în oricare e-mail trimis către dvs. În plus, puteți opta pentru retragerea consimțământului dvs. exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleași canale prin care va comunicăm aceste oferte, respectiv: email, sms sau notificări push-up. Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
4.10.2. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Vă puteți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitari scrise.
4.10.3. Dreptul de opoziție privind procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri(Art. 22 RGPD). Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o masura semnificativă.
4.10.4. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD). Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere(A.N.S.P.D.C.P.), în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
Totusi, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi și vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dvs. De asemenea, vă puteți adresa și cu diverse întrebări către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Puteți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile dvs. pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.

5.Colectarea datelor cu ajutorul cookie-urilor

5.1. Principii

Cand vizitati site-ul nostru, o serie de datele sunt colectate prin asa-numitele module cookie (cu exceptia cazului in care ati dezactivat aceasta functie in browserul dvs. web) pentru a va oferi un serviciu mai cuprinzator adaptat pentru comportamentul dvs. de utilizator. Prin urmare, se aplica urmatoarele principii:
Ce sunt cookie-urile si daca dvs. pot fi identificat personal prin ele?
Fisierele cookie sunt etichete alfanumerice in fisiere mici care sunt transmise pe hard disk-ul calculatorului dvs. prin intermediul browserului Web. Cu toate acestea, puteti vizita, in general, site-ul nostru fara a ne spune cine sunteti. Prin cookie-urile utilizate pe site-ul nostru sunt colectate numai date de utilizare, precum site-ul web de la care ne vizitati si site-urile pe care le vizitati de pe pagina noastra. Aceste informatii sunt analizate in scopuri statistice. Dvs. ca singur utilizator ramaneti anonim in orice moment.
Pentru cat timp sunt stocate cookie-urile pe calculatorul meu?
Timpul de stocare al cookie-ului individual pe computer – in cazul in care browserul dvs. web accepta cookie-uri in general – este determinat de scopul cookie-ului.
Cookie-uri de sesiune sunt cookie-uri temporare care sunt stocate in fisierul cookie al browser-urului dvs. pe ti

5.2. Utilizarea cookie-urilor proprii

Când vizitați site-ul nostru, o serie de date sunt colectate prin așa-numitele module cookie (cu excepția cazului în care ați dezactivat aceasta funcție în browserul dvs. web) pentru a vă oferi un serviciu mai cuprinzător adaptat pentru comportamentul dvs. de utilizator. Prin urmare, se aplica următoarele principii:
Ce sunt cookie-urile și daca dvs. pot fi identificat personal prin ele?
Fișierele cookie sunt etichete alfanumerice în fișiere mici care sunt transmise pe hard disk-ul calculatorului dvs. prin intermediul browserului Web. Cu toate acestea, puteți vizita, în general, site-ul nostru fară a ne spune cine sunteți. Prin cookie-urile utilizate pe site-ul nostru sunt colectate numai date de utilizare, precum site-ul web de la care ne vizitați și site-urile pe care le vizitați de pe pagina noastră. Aceste informații sunt analizate în scopuri statistice. Dvs. că singur utilizator rămâneți anonim în orice moment.
Pentru cât timp sunt stocate cookie-urile pe calculatorul meu?
Timpul de stocare al cookie-ului individual pe computer – în cazul în care browserul dvs. web accepta cookie-uri în general – este determinat de scopul cookie-ului.
Cookie-uri de sesiune sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în fișierul cookie al browser-urului dvs. pe timpul sesiunii de lucru, acestea stergandu-se când închideți browserul dvs. web. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru anumite aplicații sau funcții de pe acest site pentru a funcționă normal, deoarece conțin doar informațiile necesare vizitei site-ului nostru (cum ar fi cele care își “amintesc” ce este în coșul dvs. de cumpărături sau istoricul articolelor de vânzare la care te-ai uitat pe site-ul nostru).
Cookie-uri de performanta/analitice de pe acest site colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web, etc. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifica vizitatorii. Toate informațiile despre aceste cookie-uri sunt colectate și agregate și rămân confidențiale. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul nostru. Acest site folosește cookie-uri Google Analytics. Informațiile colectate de către aceste cookie-uri sunt transferate și stocate de către Google pe serverele proprii, în conformitate cu practicile sale de confidențialitate. Google utilizează informațiile colectate pentru a evalua modul în care site-ul web este utilizat în vederea realizării de rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisa către Google Analytics prin browser-ul dvs. nu este consolidata cu alte date de la Google. Puteți bloca utilizarea fișierelor „cookies” folosind software-ul browser-ul și, de asemenea, puteți preveni înregistrarea și prelucrarea datele cu privire la modul de utilizare a site-ului nostru de către Google pe baza de cookie-uri (inclusiv adresa IP) prin descărcarea și instalarea plug-inului disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecție a datelor, la https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Cookie-uri persistente sunt utilizate pentru a-i oferi o experiență mai buna utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigări optimizate). Aceste cookie-uri rămân în fișierul cookie al browser-ului dumneavoastră pentru o perioada mai lunga (1 luna până la zece ani). Perioada de timp variază în funcție de alegerile pe care le veți face cu privire la setările browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit că informația să fie transmisa către un server web de fiecare data când un utilizator accesează acel site.

5.3. Utilizarea cookie-urilor prin terțe părți în scop publicitar/Re-Direcționare

Pentru a vă putea prezenta dvs. ca client reclame interesante, lucram împreună cu Google Inc., (așa-numita “terță parte”).
Aceste părti terțe colectează, de asemenea, date despre comportamentul utilizatorilor prin setarea cookie-urilor (a se vedea punctul 5.1), dar, de asemenea, nu leagă aceste date de utilizare cu datele personale. Este de asemenea utilizat pentru a obține reclame interesante pe alte site-uri web, așa-numitul Re-Targeting. Prin urmare, datele despre comportamentul dvs., ca utilizator pe site-ul nostru, sunt stocate pe computer prin intermediul unui modul cookie. Daca vizitați apoi un site web al partenerului nostru publicitar, sunt afișate anunțuri care se potrivesc cu comportamentul dvs. de utilizator stocat. Când utilizați aceasta tehnologie, sunteți complet anonim.
De asemenea, puteți renunța la colectarea și analiza acestor date de utilizator prin cookie-uri de la terțe părti prin modificarea setărilor browserului dvs. Web. Majoritatea browserelor actuale vă permit să faceți o distincție între cookie-urile primare (a se vedea 5.2) și cookie-urile terță parte.
Partenerii noștri vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a obiecta direct la utilizarea acestor cookie-uri de către aceste companii utilizând un buton (opt-out), ceea ce înseamnă fără a dezactiva complet funcția cookie a browserului dvs.
Aici vă puteți informa despre colectarea datelor prin intermediul Google, Inc. ca parte a Doubleclick și obiecta la colecarea de date din secțiunea “Cum puteți controla cookie-urile de publicitate”:
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

5.4. Colectarea datelor de către terțe părți pentru a analiza traficul de date (“Web Analysis”)

Folosim tehnologie de urmărire, disponibilă cu serviciul Google Analytics, în scopul unui design orientat spre client și al optimizării site-ului nostru. În cele ce urmează găsiți descrieri ale funcționalității acestui serviciu, precum și linkuri către oportunitățile respective de a renunță.
Google Analytics este un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. (“Google”). Google Analytics folosește așa-numitele “fișiere cookie”, fișiere text, stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea site-ului nostru de web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA pentru stocare.
Odată cu activarea anonimatului de IP realizat de noi, adresa dvs. IP este redusă în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt părti la Acordul privind Spațiul Economic European în prealabil. Adresa IP completă este transferată pe un server Google în SUA și scurtată acolo doar în cazuri excepționale. Prin comanda noastră Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre pentru a compila rapoarte despre activitățile site-ului web și pentru a aduce alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisa din browserul dvs. în contextul Google Analytics nu este adusa împreună cu alte date Google.
Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin setările adecvate în software-ul browserului dvs. (a se vedea 5.2); cu toate acestea, subliniem că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru complet schimbând setările. În plus, puteți să împiedicați Google să vă colecteze și să proceseze datele care sunt generate prin cookie și pe baza utilizării de către dvs. a site-ului nostru prin descărcarea și instalarea pluginului pentru dezactivare care este disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Puteți obține informații suplimentare despre conformitatea protecției datelor de către Google Analytics, în conformitate cu legea romana privind protecția datelor, făcând clic aici: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro
Dorim să vă informam că Google Analytics a fost extins prin codul “anonymizeIp” pe acest site pentru a garanta înregistrarea anonima a adreselor IP (așa-numita mascare IP).

5.4. Utilizarea plug-in-uri Facebook

Acest site folosește plug-in-urile rețelei sociale facebook.com, care este operat de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CĂ 94304, SUA (“Facebook”).
Plugin-ul este reprezentat de un buton marcat cu litera f pe fond albastru. Puteți găsi o imagine de ansamblu a pluginurilor Facebook și a aspectului acestora aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Nu va exista un schimb de date cu Facebook prin accesarea directă a site-ului nostru în care plug-in-ul este integrat. Numai daca dați clic pe butonul de plugin pe site-ul nostru și, prin urmare, vă dați acordul transmiterii de date, vă fi stabilita o conexiune la serverul Facebook. Conținutul plug-în-urilor respective este trimis în browserul dvs. și integrat în pagina direct de pe Facebook. Serverul Facebook vă primi apoi informațiile privind site-urile vizitate, chiar daca nu aveți un profil de pe Facebook sau nu sunteți conectat (a) la Facebook. Informațiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. către un server Facebook din SUA și stocate acolo.
Daca sunteți conectat (ă) la Facebook în acel moment, Facebook corelează aceste informații cu profilul dvs. personal de pe Facebook. Când utilizați funcția plug-în (de exemplu, apăsând butoanele “îmi place”, postând un comentariu), aceste informații vor fi, de asemenea, corelate cu contul dvs. Facebook. Acest lucru poate fi evitat prin logarea dvs. înainte de utilizarea plugin-urilor. Informațiile sunt publicate în continuare pe profilul dvs. de pe Facebook și sunt afișate prietenilor tăi de pe Facebook.
Puteți găsi mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor prin Facebook, drepturile și posibilitățile dvs. de protejare a confidentialitatii, cu instrucțiunea de protecție a confidentialitatii datelor de pe Facebook. Pentru a ajunge la Politica de confidențialitate a Facebook Ireland Limited, faceți clic pe următorul link: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation
Daca nu doriți că Facebook să aloce datele colectate despre prezenta noastră pe web în profilul dvs. de pe Facebook, trebuie să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita site-ul nostru. De asemenea, puteți preveni complet încărcarea plug-în-urilor Facebook cu funcții de completare în browser-ul dvs., de ex. cu “Blocker Facebook” https://facebook-blocker.jaleco.com/ ) sau cu blocarea script-ului “NoScript” (http://noscript.net).

5.5. Politica de confidențialitate privind utilizarea Google +

Prezența noastră pe internet utilizează butonul + al rețelei sociale Google Plus, care este operată de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CĂ 94043, Statele Unite ale Americii (“Google”). Acest buton poate fi recunoscut ca iconiță cu semnul + pe fundal colorat.
Colectarea și difuzarea informațiilor
Prin butonul + puteți publica informații în întreaga lume. Cu ajutorul butonului +, dvs. și alți utilizatori primiți conținut personalizat de la Google și de la partenerii noștri. Google stochează informațiile pe care le-ați furnizat conținutului +, precum și informațiile pe care le-ați vizualizat dând clic pe pagina +. Butonul dvs. + poate fi afișat că evidenta împreună cu numele dvs. de profil și fotografia dvs. în serviciile Google, cum ar fi rezultatele căutării sau în profilul dvs. Google sau oriunde pe site-uri web sau reclame pe internet.
Nu va exista un schimb de date cu Google prin accesarea directă a site-ului nostru în care plug-in-ul este integrat. Numai dacă dați clic pe butonul de plugin pe site-ul nostru și, prin urmare, vă dați acordul transmiterii de date stabilita o conexiune la serverul Google. Conținutul plug-în-urilor respective este integrat în pagina echivalenta de pe site-ul nostru de către Google. Prin aceasta integrare, Google dorește să obțină informațiile pe care le doriți pe site-ul nostru, chiar daca nu aveți un profil Google+ sau nu sunteți conectat (a) la Google+. Informațiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. către un server Google din SUA și stocate acolo.
Daca sunteți conectat (a) la Google+, Google poate corela vizita site-ului nostru direct cu profilul dvs. Google+. Când interacționați cu plug-în-ul și de ex. faceți clic pe butonul “+”, informațiile echivalente vor fi de asemenea trimise la un server Google și stocate acolo. Informațiile sunt publicate în continuare în profilul dvs. Google+ și sunt afișate în contactele dvs. acolo.Identitatea profilului dvs. Google poate fi afișată utilizatorilor care cunosc adresa dvs. de e-mail sau care au alte informații de identificare despre dvs.
Utilizarea informațiilor colectate
Pe lângă utilizările informațiilor menționate mai sus, informațiile pe care le furnizați sunt utilizate în conformitate cu politicile de confidențialitate Google aplicabile.
Google poate emite statistici sumare privind activitățile + ale utilizatorului sau le poate transmite utilizatorilor și partenerilor, cum ar fi editori, agenții de publicitate sau site-urile conectate. Pentru scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării datelor de către Google precum și drepturile și opțiunile dvs. de configurare pentru a vă proteja confidentialitatea, consultați informațiile despre protecția datelor de la Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
Daca nu doriți că Google să aloce datele colectate despre prezenta noastră web la profilul dvs. Google+ direct, trebuie să vă deconectați pe Google+ înainte de a vizita site-ul nostru web.
De asemenea, puteți preveni complet încărcarea plug-in-ului Google cu programe de completare în browserul dvs., de ex. cu scriptul de blocarea “NoScript” (http://noscript.net).

5.6. Utilizarea plug-in-urilor Twitter (de ex., “Twitter”)

Site-ul nostru include plug-in-ul serviciului de microblogging Twitter, care este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii (“Twitter”). Plug-in-ul este marcat cu un buton alb ce are logo-ul “Twitter bird” pe el. Puteți găsi o prezentare generala a plug-in-urilor Twitter și a aspectului acestora aici: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/tweet-button/overview
Nu va exista un schimb de date cu Twitter prin accesarea directă a site-ului nostru în care plug-in-ul este integrat. Doar dacă faceți clic pe butonul de plugin de pe site-ul nostru și, prin urmare, vă dați acordul pentru transmiterea de date, vă fi stabilita o conexiune la serverul Twitter. Conținutul plug-in-urilor respective este apoi trimis pe browserul dvs. și integrat în pagina direct prin Twitter. Prin această integrare, Twitter va primi apoi informațiile pe care browserul dvs. le-a urmărit pe site-ul nostru, chiar daca nu aveți un cont Twitter sau nu sunteți conectat (a) la Twitter. Informațiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. către un server Twitter din SUA și stocate acolo.
Daca sunteți conectat (a) la Twitter, Twitter poate să coreleze aceste informații în contul dvs. Twitter. Când interacționați cu plug-în-ul și de ex. faceți clic pe butonul “Twitter”, informațiile echivalente vor fi trimise și pe un server Twitter și stocate acolo. Informațiile sunt publicate în continuare pe contul dvs. Twitter și sunt afișate în contactele tale acolo.
Pentru scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării datelor de către Twitter, precum și a drepturilor și a opțiunilor de configurare pentru a vă proteja confidentialitatea în legătură cu aceasta, vă rugam să consultați următorul link despre informațiile privind protecția datelor prin Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Daca nu doriți că Twitter să aloce datele colectate despre prezenta noastră web în contul dvs. de Twitter, trebuie să vă deconectați la Twitter înainte de a vizita site-ul nostru.
De asemenea, puteți preveni complet încărcarea plug-in-urilor Twitter cu funcții de completare în browser-ul dvs., de ex. cu blocarea scriptului “NoScript” (http://noscript.net).

5.7. Buletin informativ prin e-mail (cozonaci-alintati.ro/blog)

În cazul în care ați fost de acord să primiti buletinele de știri (newsletter) prin e-mail, vă vom pastra numele, prenumele, sexul, codul de zonă și adresa dvs. de e-mail, precum și data consimțământului dvs. și vom procesa aceste date pentru a vă trimite buletinul informativ de e-mail .
Puteți renunța la abonamentul dvs. la newsletter, precum și la stocarea și prelucrarea datelor dvs. personale pentru transmiterea buletinelor cu efect asupra viitorului, fară a suporta costuri altele decât costurile de transmisie în conformitate cu principiul tarife.
În acest scop, este suficient să trimiteți o notă informala prin e-mail: admin@cozonaci-alintati.ro.

6. Protejare comunicații

Pentru a asigura o protecție adecvată accesului dv. la pagina web, magazinul nostru web utilizează protocolul HTTPS care reprezintă un protocol HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care cripteaza datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o identificare criptata și sigură la server. Această situație este ușor de vizualizat dacă urmăriți simbolul urmat de cuvântul Secure din caseta de comenzi a browserului. Când accesați un site care folosește HTTPS (securitatea conexiunii), serverul site-ului folosește un certificat acreditat la o organizație de încredere pentru a dovedi browserelor identitatea site-ului.
În cazul în care ați ales modalitatea de plata on-line cu cardul, veți fi redirecționat în momentul efectuării plații pe o pagina securizata unde este necesar să completați un formular cu informații legate de cardul dumneavoastră. Astfel va fi imposibil ca datele cardului dumneavoastră să fie preluate de persoane neautorizate în momentul în care efectuați o plata. Pentru plățile online cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (inclusiv Maestro) se folosește sistemul “3D Secure”. Sistemul “3D Secure” asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca și în cazul unor tranzacții realizate la bancomat sau la sediu. Indiferent de moneda pe care o aveți în cont, tranzacțiile se realizează în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Romcard, iar retr0-magazin.ro nu solicită și nu va stoca datele referitoare la cardul pe care îl dețineți.
Menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale în legătură cu colectarea, stocarea și divulgarea informațiilor personale ale clienților noștri. Aceste masuri de securitate includ faptul că, ocazional, vă cerem să furnizați dovada identității dvs. înainte de a vă dezvălui informații personale.
Este important să vă protejați împotriva accesului neautorizat la parola și la computerul dvs. În cazul în care utilizați computerul cu alte persoane, trebuie să vă asigurați că vă deconectați după fiecare sesiune.

7. Alte întrebări și comentarii

Compania noastră se schimbă în mod constant. Politica noastră de confidențialitate se revizuiește și actualizează la fel. Ne rezervăm dreptul de a vă trimite mesaje despre acțiunile noastre în vigoare la anumite perioade de timp. Cu toate acestea, ar trebui să vizitați site-ul nostru în mod regulat și să luați notă de schimbări.
Dacă nu este altfel reglementat, utilizarea tuturor informațiilor pe care le avem despre dvs. este guvernată de această Politică de confidențialitate.